Pizzerija Špica, Laško
tip: rekonstrukcija - arhitektura
naročnik: zasebni
projektant: Matej Kainz