Ureditev vaškega jedra Petrovč
tip: zunanji javni prostor
naročnik: Občina Žalec
lokacija: Petrovče
projektant: Matej Kainz